Wat is modaal?Modaal is een begrip dat is afgeleid van de term “modus”. Modus betekent in de statistiek het geen dat het meest voorkomt, maar een modaal inkomen is niet het meest voorkomende inkomen. Het CBS gebruikt ook wel de term “mediaan inkomen”.

De term modaal salaris of modaal inkomen is een veel gebruikt woord in de Nederlandse politiek. In de politiek wordt het modaal inkomen als referentiepunt gebruikt om het effect van overheidsmaatregelen op inkomens van burgers vast te stellen.

Modaal wordt geprikt. Modaal is dus niet het gemiddelde van Nederland, maar het inkomen wat het meest voorkomt. Voorbeeld: Een directeur van een school verdient €5.000 per maand. Zes leraren en leraressen verdienen €2.000 per maand en de concierge verdiend €1.800 per maand. Het inkomen van de leraren en leraressen komt in het bovenstaande voorbeeld het meeste voor en is dus het modale inkomen €2.000. Het gemiddelde inkomen wordt als volgt berekend: (1x 5.000 + 6x 2.000 + 1x 1.800)/8 = €2.350. De bovenstaande berekeningen zijn wat kort door de bocht. Het CPB gebruikt veel meer variabelen, maar zo krijg je wel een behoorlijk idee hoe het modaal inkomen/ salaris wordt berekend.

Geef een reactie